Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Quy trình thi bằng lái xe A1, A2- P1

Quy trình thi bằng lái xe máy A1, Mô tô A2:

Ngày thi, các bạn mang theo CMND bản gốc và 1 cây viết, ăn mặc lịch sự,  đến trước ít nhất 30 phút để làm thủ tục. Các bạn sẽ làm bài thi lý thuyết và thi thực hành ngay trong 1 buổi, chỉ thi thực hành nếu qua bài thi lý thuyết.
–        Bài thi lý thuyết: đề thi có 20 câu với 15 phút làm bài trên máy tính.
Với bằng lái hạng A1: yêu cầu bạn vượt qua ít nhất 16 câu hỏi trong tổng số 20 câu của bài thi lý thuyết thi bằng lái xe A1
Với bằng lái hạng A2: yêu cầu vượt qua ít nhất 18 câu hỏi trong tổng số 20 câu của bài thi lý thuyết thi bằng lái xe máy hạng A2
Thi đỗ bài thi lý thuyết mới được tham gia tiếp phần thi lái xe thực hành, không đỗ thì bạn phải chờ tới kì thi lần sau để thi tiếp ( từ 1-2 tuần có lịch thi lại chúng tôi sẽ báo bạn)
–        Bài thi thực hành lái xe
Trong bài thi thực hành (chạy sa hình): học viên phải lái xe chạy theo hình số 8, đường thẳng. đường quanh co, và đường nhấp nhô.
Điểm tối thiếu để đạt là 80/100.
Các lỗi bị trừ điểm:
Trừ 5 điểm: cán vạch, chết máy, chân chạm đất
Trừ 25 điểm - loại trực tiếp: học viên để té xe hoặc đi sai hình ( đi ngược vòng) hoặc sẽ bị loại trực tiếp.
Người tham dự kì thi sát hạch thi bằng lái xe máy A1, mô tô A2 đều sử dụng xe thi do trung tâm sát hạch cung cấp.
Sau khi hoàn thành bài thi thực hành, học viên trả xe, trả nón bảo hiểm, kí tên lên biên bản và ra về.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét