Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Thanh lý xe giá bèo: Bộ Tài chính yêu cầu tổng kiểm tra.

Thanh lý xe giá bèo: Bộ Tài chính yêu cầu tổng kiểm tra.
Bộ Tài chính yêu cầu tổng kiểm tra quá trình thanh lý xe công.
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, hoc bang lai xe o to ngành, địa phương chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có xe ôtô) theo đúng quy định. Trong đó, Bộ này lưu ý tài sản phải đủ điều kiện thanh lý, tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, thi bang lai xe mo to quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu báo cáo về việc thanh lý xe ôtô công sau khi dư luận xôn xao và bức xúc với thông tin xe công được bán giá trung bình bèo bọt chỉ 46,2 triệu đồng/chiếc.
Trong văn bản này, doi bang lai xe quoc te Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc thanh lý xe ôtô thời gian qua và kiến nghị, "trong quá trình kiểm tra, phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật"
Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý, hạch toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52 năm 2009 của Chính phủ.
Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu báo cáo về việc thanh lý xe ôtô công sau khi dư luận xôn xao và bức xúc với thông tin xe công được bán giá trung bình bèo bọt chỉ 46,2 triệu đồng/chiếc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét