Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Thi sát hạch lái xe ô tô hạng nào được miễn thi lý thuyết?


Thi sát hạch  lái xe ô tô hạng nào được miễn thi lý thuyết?
 - Sát hạch lý thuyết đối với các hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F thực hiện trên máy vi tính; hoc bang lai xe o to phòng sát hạch lý thuyết có camera giám sát và công khai quá trình sát hạch;
 - Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2 ở các đô thị loại 3 trở lên thực hiện tại trung tâm sát hạch có thiết bị chấm điểm tự động;
 - Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng F thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe hoặc sân sát hạch có đủ điều kiện thuộc trung tâm sát hạch lái xe;


 - Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng B1, B2, C, D, E thực hiện tại trung tâm sát hạch có thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch;
giấy phép lái xe ô tô phải được thực hiện tại các trung tâm sát hạch thi bang lái xe mo to có đủ điều kiện hoạt động (sau đây gọi là trung tâm sát hạch).
Có thể mang giấy tờ xe photo khi tham gia giao thông?
Đi ô tô hết niên hạn bị xử phạt như thế nào?
Xe gây tai nạn bị tạm giữ trong bao lâu?
Sát hạch lái xe và ai được miễn sát hạch lý thuyết (P.2).
 - Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng FB2, FD và FE
 Người dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch: tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại;
 - Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với nang hạng FC
 Người dự sát hạch điều khiển xe qua 02 bài sát hạch: tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ;
  - Sát hạch thực hành lái xe trên đường đối với các hạng B1, B2, C, D và E phải sử dụng thiết bị chấm điểm tự động và có một sát hạch viên trên xe.
 Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo quy định.
Theo Điều 33, Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT về quy trình sát hạch lái xe, việc sát hạch để cấp
 - Sát hạch thực hành lái xe trên đường: người dự sát hạch điều khiển xe ôtô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện hiệu lệnh của sát hạch viên.
Việc tổ chức sát hạch lái xe được thực hiện như sau:
 - Sát hạch lý thuyết đối với hạng A1 ở các đô thị từ loại 2 trở lên thực hiện trên máy vi tính; các địa bàn khác thực hiện trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy vi tính; phòng sát hạch lý thuyết có camera giám sát quá trình sát hạch;

0 nhận xét:

Đăng nhận xét